Αμφίβια

Ερπετά

Εμφάνιση ανά Κοινή Ονομασία


Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω  

Α

    Άγαμα
    Άχεντρα
    Αβλέφαρος
    Αβλεφαρόσαυρα
    Αγιόφιδο
    Αιγαιόσαυρα
    Ακκανομούτας
    Ακολισαύρα
    Ακονάκι
    Αλιζαύρα
    Αλπικός Τρίτων
    Αμερικανικός Γιγάντιος Βάτραχος
    Αμμόσαυρα
    Αμπελοβατράχι
    Αμπελού
    Αμφίσβαινα
    Ανήλιαγος
    Ανήλιαστος
    Ανήλιος
    Ανατολικός Λοφιοφόρος Τρίτωνας
    Ανατολικός Χτενοτρίτωνας
    Ασημόφιδο
    Ασινόφιδο
    Ασκουβάζα
    Ασκόντριχα
    Αστρίτης
    Αστραπόφιδο
    Ασφοντυλάρι
    Αφρικανικός Χαμαιλέοντας

Β

    Βάθρακας (Pelophylax kurtmuelleri)
    Βάθρακας (Pelophylax ridibundus)
    Βάτραχος της Καρπάθου
    Βάτραχος της Κρήτης
    Βάτραχος του Μπεντριάγκα
    Βάτραχος των ελών
    Βαθρακός (Pelophylax kurtmuelleri)
    Βαθρακός (Pelophylax ridibundus)
    Βαλκανοβάτραχος
    Βαλκανόσαυρα
    Βαλκανόφιδο
    Βαλτοβάτραχος
    Βαλτοχελώνα
    Βεργολάζα
    Βουβαλοβάτραχος
    Βουνοβάτραχος
    Βουνοτρίτωνας
    Βουνόχεντρα
    Βουτράκι
    Βούζα
    Βρονταλίδα
    Βροχαλίδα
    Βροχαλόρα
    Βυζάστρα
    Βυζαστάριν
    Βυζαστρούα
    Βόστερας

Γ

    Γαλαζόλαιμη Σαύρα
    Γατόφιδο
    Γαϊδουροσκουσκούρα
    Γερουκάς
    Γηρούκα
    Γιατρόφιδο
    Γκρίζο Θερκό
    Γλιάστρα
    Γουστέρα (Lacerta trilineata)
    Γουστέρα (Lacerta viridis)
    Γουστέρα της Μήλου
    Γουστέρα της Πελοποννήσου
    Γουστέρα του Ταύρου
    Γουστερίτζα
    Γουστερίτσα
    Γραικοβάτραχος
    Γραικοχελώνα
    Γραμμωτή Νεροχελώνα
    Γραμμωτόλαιμη Νεροχελώνα
    Γυρούκα

Δ

    Δαλματοβάτραχος
    Δενδροβάτραχος
    Δενδροβατραχάκι
    Δενδρογαλιά
    Δερματοχελώνα
    Δράκος
    Δρίτης
    Δραγκολέα
    Δραγκολιά
    Δρεπανοράχη
    Δρεπανούρα
    Δρεπανόρα
    Δρώπις
    Δυτικός Λοφιοφόρος Τρίτωνας
    Δυτικός Χτενοτρίτωνας

Ε

    Έρυξ
    Έφιος
    Ελαφίτης
    Ελληνική Σαύρα
    Ελληνική Χελώνα
    Ελληνικό Κονάκι
    Ελληνικός Βάτραχος
    Ελληνικός Βαλτοβάτραχος
    Ελληνοβάτραχος
    Ερημόφιδο
    Ευκίνητος Βάτραχος
    Εφιός
    Εχιδνα

Ζ

    Ζάμπα
    Ζαμενής
    Ζαμενής της Ρόδου
    Ζαμποφάης
    Ζιάμπα

Η

    Ήλιος
    Ηπειρωτικός Βάτραχος

Θ

    Θαμνόφιδο
    Θεριοσαπίτα
    Θεριούλι
    Θεριό
    Θερκό
    Θρακικός Λαφιάτης

Ι

Κ

    Κάρλακας
    Κίτρινη Σκονταρέλα
    Κακιά
    Κανακαρά
    Καναλόφιδο
    Καρέττα
    Καρλάκι
    Κασίρης
    Κασίριδα
    Κασιδιάρης
    Κασιρίδα
    Κατσουλοχιά
    Κατσουροχιά
    Κεραμοχελώνα
    Κερασφόρος Οχιά
    Κερκυραϊκή Σαύρα
    Κεφαλλονίτικο Κονάκι
    Κεχρίτης
    Κιτρινογάστορας Φρύνος
    Κιτρινομπομπίνα
    Κιχρίτης
    Κλειδί Αϊ-Γιάννη
    Κλειδί της Παναγίας
    Κληνανταράκι
    Κλωστιδάκι
    Κοιλοπέλτης
    Κοινός Eυρωπαϊκός Bάτραχος
    Κοινός Φρύνος
    Κοκκινογάστορας Φρύνος
    Κοκκινομπομπίνα
    Κολισαύρα (Podarcis erhardii)
    Κολισαύρα (Lacerta trilineata)
    Κολισαύρα (Podarcis cretensis)
    Κολοσαυρίδι (Podarcis erhardii)
    Κολοσαύραδος (Lacerta trilineata)
    Κολοσταυρίδα (Lacerta trilineata)
    Κολοσταυρίδα (Lacerta viridis)
    Κολόσαυρος (Lacerta trilineata)
    Κολόστραβη
    Κονάκι
    Κοντοθοδωρής
    Κοντοσέρβα
    Κοντόθωρος
    Κορκόφιλας
    Κορνήλιος
    Κοροσάβλα
    Κοσαφλίδα
    Κοτσονόρα
    Κουρκουτάς
    Κουρκούδιαλος
    Κουρκούλης
    Κουρκούταβλος
    Κοχυλίνα
    Κρασπεδοχελώνα
    Κρασπεδωτή Χελώνα
    Κρητική Σαύρα
    Κρητικός Βάτραχος
    Κροκάς
    Κροκοδειλάκι
    Κροκοδειλάκι (Lacerta trilineata)
    Κυβόφιδο
    Κυρτοδάκτυλος
    Κωλοπαπάς
    Κόκκινη Οχιά της Μήλου
    Κόκκινος Αστρίτης (λανθασμένα: Zamenis situla)

Λ

    Λασπόχεντρα
    Λαφίτης της Ανατολής
    Λαφίτης του Ασκληπιού
    Λαφιάς
    Λαφιάτης (Λαφίτης)
    Λεβαντόφιδο
    Λεβεντόσαυρα
    Λιακούρι
    Λιακόνι
    Λιβαδόσαυρα
    Λιμνοβάτραχος (Pelophylax kurtmuelleri)
    Λιμνοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
    Λιμνοβάτραχος της Κρήτης
    Λιμνόφιδο
    Λιόχεντρα (Vipera ammodytes)
    Λιόχεντρα (λανθασμένα: Zamenis situla)
    Λουρίτης
    Λοφιοφόρος Τρίτωνας (ανατολικός)
    Λοφιοφόρος Τρίτωνας (δυτικός)
    Λυσαντήρι
    Λυσαντηράκι

Μ

    Μακεδονικός Τρίτων
    Μαντρόσαυρα
    Μαυριτάνικο Σαμιαμίθι
    Μαυροχελώνα
    Μαύρη
    Μαύρο Θερκό
    Μαύρο Φίδι
    Μαύρο Φίδι της Γυάρου
    Μαύρος Έφιος
    Μαύρος Ζαμέτης
    Μαύρος Ζαμενής
    Μεγάλη Πρασινογουστέρα
    Μεγάλος Τρίτωνας
    Μεθύρα
    Μεσογειακή Χελώνα
    Μεσογειακός Χαμαιλέοντας
    Μεχάρους
    Μιάμιος
    Μικροσκουσκούρα
    Μιόνυχα
    Μολυντήρι
    Μοστερίτσα (Algyroides nigropunctatus)
    Μοστερίτσα (Podarcis tauricus)
    Μπάκακας (Pelophylax kurtmuelleri)
    Μπάκακας (Pelophylax ridibundus)
    Μπακακάς (Pelophylax kurtmuelleri)
    Μπακακάς (Pelophylax ridibundus)
    Μπουσάκα
    Μπράσκα
    Μπσιάκα
    Μυσαρός
    Μυσιαρός (Hemidactylus turcicus)
    Μυσιαρός (Mediodactylus kotschyi)

Ν

    Νανόσκιγκος
    Νανόφιδο
    Νανόχεντρα
    Νεροβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
    Νεροβάτραχος ο Βαλκανικός
    Νερολαφιάτης
    Νεροφίδα
    Νεροχελώνα με κόκκινα αυτιά
    Νεροχελώνα με κόκκινα μάγουλα
    Νερόφιδο
    Νερόφιδο (Natrix tessellata)
    Νηλιος
    Νταλάκι
    Νταλακάκι
    Ντρίτης του νερού
    Νυφίτσα

Ξ

    Ξυλόδρωπις

Ο

    Οθωμανική Οχιά
    Ονυχοχελώνα
    Οφίσωψ
    Οφιoς
    Οφιόμορος
    Οφκιoς
    Οχέντρι (λανθασμένα: Zamenis situla)
    Οχεντρίτης (λανθασμένα: Natrix natrix)
    Οχεντρα (Montivipera xanthina)
    Οχεντρα (Vipera ammodytes)
    Οχεντρα (λανθασμένα: Zamenis situla)
    Οχιά
    Οχιά της Μήλου
    Οχιά των λιβαδιών
    Οχιντρίτης

Π

    Παπασκούλι
    Παπασκόλι
    Πατσάλα
    Περβολάρης
    Πηδοβάτραχος
    Πηλοβάτης
    Πηλοβατίδα
    Ποντιακή Σαύρα
    Ποντικολέος
    Ποντικολόγος
    Ποντικολός
    Ποταμοχελώνα
    Πράσινη Xελώνα
    Πράσινη Σαύρα
    Πράσινος Φρύνος
    Πρασινοβάτραχος (Pelophylax kurtmuelleri)
    Πρασινοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
    Πρασινολαφιάτης
    Πρασινόσαυρα (Lacerta trilineata)
    Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)
    Πρασινόφρυνος

Ρ

    Ραφίτης
    Ρυακοβάτραχος

Σ

    Σαΐτα
    Σαβραχίδα
    Σαλαβρίχι
    Σαλαμάνδρα
    Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
    Σαλαμάνδρα του Καστελόριζου
    Σαλαμίδι
    Σαμάμιθος
    Σαμαμίθι
    Σαμαμίθιον
    Σαμιαμίδι
    Σαμιαμίδι (Mediodactylus kotschyi)
    Σαμιαμίζο
    Σαμιαμίθι (Hemidactylus turcicus)
    Σαμιαμίθι (Tarentola mauritanica)
    Σαμιώτικη Σαύρα
    Σαμνιόμυτας
    Σαπίτης
    Σαπομύτα
    Σαπομύτι
    Σαυράδα
    Σαυράκι
    Σαυρόφιδο
    Σαϊτάρι
    Σαϊτιά
    Σαϊτούρι
    Σαύρα της Μήλου
    Σαύρα της Πίνδου
    Σαύρα της Πελοποννήσου
    Σαύρα της Ρούμελης
    Σαύρα της Ρόδου
    Σαύρα της Σάμου
    Σαύρα της Σκύρου
    Σαύρα του Μοριά
    Σβελτοβάτραχος
    Σημειαμίδι
    Σιαμαός (Hemidactylus turcicus)
    Σιαμαός (Mediodactylus kotschyi)
    Σιελεντρούνα
    Σιλιβούτι
    Σιλιβούτι της Κρήτης
    Σιλιούδι
    Σισκίλι
    Σισσίλη
    Σκολίδα
    Σκουληκόφιδο
    Σκουλουμβριά
    Σκουλούμβρι
    Σκουνταλάδα
    Σκουντρί
    Σκουρταντέλα
    Σκουσκούρα
    Σκουτζίκι
    Σκούτζικας
    Σκυλομεθύρι
    Σκυλομεθύρια
    Σκυλομεντέρια
    Σκόλι
    Σμαραγδόσαυρα
    Σπελεχός
    Σπιτόφιδο
    Σταυρόφιδο
    Στεφανοφόρος
    Στικτή Νεροχελώνα
    Στικτόλαιμη Νεροχελώνα
    Στρίδα
    Στρίδης

Τ

    Τάπακας
    Ταρέντολα
    Ταυρική Γουστέρα
    Τελματοτρίτωνας
    Τετράγραμμος
    Τοιχογουστέρα
    Τοιχόσαυρα
    Τολιοσκουλούμβρι
    Τουρκική Σαύρα
    Τουρκοχιά
    Τρίτων ο Κοινός
    Τρανόσαυρα
    Τριόνυξ
    Τσαπέκος
    Τσαπίδα
    Τσικουρίκλα
    Τυφλίνος
    Τυφλίτης
    Τόπακας
    Τύφλιακας

Υ

    Υδρος

Φ

    Φαρμάκα
    Φιδάκι της Παναγίας
    Φιδόσαυρα
    Φουρνία
    Φουρνιά
    Φουρνοφάισα
    Φρύνος με κίτρινη κοιλιά
    Φρύνος με κόκκινη κοιλιά

Χ

    Χαμαιλέον ο κοινός
    Χαμολιός
    Χαμουλιός
    Χελώνα Καρέττα
    Χελώνα με κόκκινα μάγουλα
    Χορσαφλίδα
    Χρυσίζουσα Σαύρα
    Χρυσοφυλλίδα
    Χτενοτρίτωνας (ανατολικός)
    Χτενοτρίτωνας (δυτικός)
    Χωματόφρυνος

Ψ

    Ψαμαμύτι (Mediodactylus kotschyi)
    Ψαρή
    Ψαψαμύτης (Hemidactylus turcicus)
    Ψηφιδόφιδο
    Ψωριάρι

Ω


Προηγούμενη Σελίδα
Επάνω
 

Διαφημίσεις

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 14 επισκέπτη/ες

Επισκεψιμότητα

980590 επισκέπτες συνολικά