Αμφίβια

Ερπετά

Νέες Προσθήκες

 

26/7/2019.

 

Νέα σελίδα περιγραφής για τον Βαλκανικό Πηλοβάτη!

 


19/4/2019.

 

Νέα σελίδα περιγραφής για τη Ζωοτόκα Σαύρα!

 


 

3/10/2018.

 

Νέα σελίδα περιγραφής της Γουστέρας του Ιονίου!

 


 

28/9/2018

 

- Νέα σελίδα περιγραφής για τον Ανατολικό Δενδροβάτραχο και την Πελασγική Σαύρα προστέθηκαν.

- Νέες φωτογραφίες της Σαύρας της Σάμου προστέθηκαν.

 


 

18/9/2018

 

Νέες φωτογραφίες του Μακεδονικού Τρίτωνα και του Βαλκανικού Χτενοτρίτωνα προστέθηκαν!

 


 

16/9/2018

 

- Η σελίδα περιγραφής του Lissotriton vulgaris χωρίστηκε σε δύο σελίδες, αυτές των L. graecus and L. schmidtleri.

- Νέες φωτογραφίες της Σαλαμάνδρας της Καρπάθου και της Σαλαμάνδρας του Καστελλόριζου προστέθηκαν.

 


 

1/2/2017

 

Νέες φωτογραφίες της Νανόχεντρας προστέθηκαν!

 


6/9/2015.

 

Νέες φωτογραφίες του Πηλοβάτη προστέθηκαν! 

 


 

22/7/2015.

 

Nέα φωτογραφία της Χρυσίζουσας Σαύρας προστέθηκε!

 


 

6/2/2015.

 

Προστέθηκαν βίντεο για τα παρακάτω είδη: Σαλαμάνδρα, Στεφανοφόρος, Λαφιάτης, Αγιόφιδο, Έρυξ, Λιμνόφιδο και Οθωμανική Οχιά.

 


 

19/6/2014.

 

Nέα φωτογραφία Αλπικού Τρίτωνα προστέθηκε!

 


 

3/4/2014.Προστέθηκε νέα οικογένεια Αμφισβαίνιων με το όνομα Blanidae στην οποία τοποθετείται το γένος Blanus.

 


 

29/3/2014.Προστέθηκε ηχητικό αρχείο με τον κοασμό του Βαλτοβάτραχου

 


 

8/3/2014.

 

Βελτίωση του άρθρου "Οικολόγοι που αμολάνε... φίδια!".

 


 

21/1/2014.

 

Νέες φωτογραφίες του Ελληνικού Βαλτοβάτραχου προστέθηκαν!

 


 

11/1/2014. 

 

Προστέθηκαν οι παρακάτω οικογένειες στον κατάλογο της ελληνικής ερπετοπανίδας:
- Phyllodactylidae: στην οποία ανήκει πλέον το γένος Tarentola
- Erycidae: στην οποία ανήκει πλέον το γένος Eryx
- Natricidae: στην οποία κατατάσσεται πλέον το γένος Natrix (Νερόφιδα)
- Psammophiidae: στην οποία ανήκει πλέον το γένος Malpolon

 


 

16/4/2013.

 

Νέες φωτογραφίες και αρχείο ήχου κοασμού του Ηπειρωτικού Βατράχου προστέθηκαν!

 


 

9/4/2013.

 

Νέες φωτογραφίες της Ελληνικής Χελώνας και της σαύρας Οφίσωψ προστέθηκαν!   

 


 

19/3/2013.

 

Νέες φωτογραφίες της Τουρκικής Σαύρας προστέθηκαν!  

 


 

5/2/2013.

 

Νέα φωτογραφία προστέθηκε! Λιακόνι - Chalcides ocellatus

 


 

28/12/2012.

 

Νέα φωτογραφία του Μακεδονικού Τρίτωνα προστέθηκε!

 


 

29/11/2012.

 

Νέες φωτογραφίες της Αμφίσβαινας προστέθηκαν! 

 


 

22/11/2012.

 

Νέες φωτογραφίες του Θαμνόφιδου προστέθηκαν!

 


 

15/11/2012.

 

Νέες φωτογραφίες της Χρυσίζουσας Σαύρας προστέθηκαν!

 13/11/2012.  

 

Νέα φωτογραφία του Βατράχου της Καρπάθου προστέθηκε!

 


 

9/11/2012.

 

Νέες φωτογραφίες του Μαύρου Έφιου προστέθηκαν!

 


 

29/8/2012.

 

Νέα φωτογραφία της Κιτρινομπομπίνας προστέθηκε!

 


 

1/8/2012.

 

Νέες φωτογραφίες του Αλπικού Τρίτωνα προστέθηκαν!

 


 

18/7/2012.

 

Νέες φωτογραφίες με υποείδη της Αιγαιόσαυρας προστέθηκαν! 


 


 

9/4/2012.

 

Προστέθηκε νέα φωτογραφία του Λαφιάτη

 


 

7/4/2012.

 

 Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες του Τυφλίτη

 


 

24/03/2012.

 

Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες με κοινούς Τρίτωνες!

 


 

22/11/2011.

 

Προστέθηκε αρχείο ήχου κοασμού του Βάτραχου του Μπεντριάγκα, Pelophylax bedriagae

 


 

27/10/2011.

 

Προστέθηκε νέα φωτογραφία της Σαύρας της Ρούμελης του υποείδους kephallithacius!

 


 

25/10/2011.

 

Νέες φωτογραφίες προστέθηκαν στην σελίδα περιγραφής της Δενδρογαλιάς.

 


 

20/10/2011.

 

Νέα φωτογραφία προστέθηκε στην σελίδα περιγραφής του Σπιτόφιδου.

 


 

12/9/2011. 

 

Νέες φωτογραφίες προστέθηκαν στην σελίδα περιγραφής για το Ελληνικό Κονάκι

 


 

27/8/2011.

 

Νέα φωτογραφία προστέθηκε στην σελίδα περιγραφής του Έφιου!

 


 

13/1/2011.

 

Νέο είδος προστέθηκε στην λίστα της ελληνικής ερπετοπανίδας: Ελληνικό Κονάκι - Anguis graeca

 


 
11/12/2010.
 

Νέο άρθρο δημιουργήθηκε! "Οικολόγοι που αμολάνε... φίδια! Πραγματικότητα... ή μύθος;"
 
 

 

 

25/11/2010.

 

Προστέθηκε φωτογραφία της Λεβεντόσαυρας - Podarcis levendis! 

 


 

12/09/2010.

 

Νέο άρθρο προστέθηκε! Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Ερπετών και Αμφιβίων

 


17/07/2010.


Νέο άρθρο προστέθηκε! Πως να κρατήσω τα φίδια μακρυά από το σπίτι
 


 

03/03/2010.

 

Προστέθηκαν και άλλες κοινές ονομασίες για όλα τα είδη των Λακερτίδων, των Σκίγκων και των Ουρόδηλων.

 


 

20/02/2010.

 

Προστέθηκαν αρχεία ήχου αναγνώρισης κοασμού για τα είδη Ευκίνητος Βάτραχος - Rana dalmatina και Φρύνος ο κοινός - Bufo bufo

 


 

11/02/2010.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για όλα τα είδη Βατράχων! Έτσι ολοκληρώθηκε το κομμάτι των πληροφοριών για όλα τα είδη της ελληνικής ερπετοπανίδας!

 


 

27/01/2010. 

 

Δημιουργήθηκε νέο άρθρο με τίτλο "Πόσο καλή είναι η ακοή, η όραση και η όσφρηση των φιδιών;"

 


 

 

25/01/2010.


Δημιουργήθηκε νέο άρθρο με τίτλο "Πόσο ωφέλιμα είναι τα ερπετά και τα αμφίβια για τον άνθρωπο"! 
Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Δενδροβάτραχος - Hyla arborea και Πηλοβάτης - Pelobates syriacus
Επίσης προστέθηκαν αρχεία ήχου για αναγνώριση κοασμού των ειδών Δενδροβάτραχος - Hyla arborea και Πράσινος Φρύνος - Bufo viridis

 


17/01/2010. 

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη  Φρύνος ο Κοινός - Bufo bufo και Πράσινος Φρύνος - Bufo viridis

 


 

 

23/12/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Φρύνος με κόκκινη κοιλιά - Bombina bombina (τώρα και με ήχο αναγνώρισης κοασμού) και Φρύνος με κίτρινη κοιλιά - Bombina variegata

 


 

18/12/2009. 

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη: Ελληνική Χελώνα - Testudo graeca, Μεσογειακή Χελώνα - Testudo hermanni, Κρασπεδωτή Χελώνα - Testudo marginata και Τριόνυξ - Trionyx triunguis

 


 

13/12/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη: Στικτή Νεροχελώνα - Emys orbicularis και Γραμμωτή Νεροχελώνα - Mauremys rivulata

 


 

29/11/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη: Πράσινη Χελώνα - Chelonia mydasΚεραμοχελώνα - Eretmochelys imbricata και Δερματοχελώνα - Dermochelys coriacea.

 


 

27/11/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για την Χελώνα Καρέττα - Caretta caretta

 


 

25/11/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Τοιχογουστέρα - Podarcis muralis και Γουστέρα του Ταύρου - Podarcis tauricus

 


 

24/11/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Γουστέρα της Μήλου - Podarcis milensis και Γουστέρα της Πελοποννήσου - Podarcis peloponnesiacus

 


 

19/11/2009.

 

Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες για τα είδη Testudo graecaTestudo hermanni και Natrix tessellata

 


 

9/11/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Podarcis gaigeae (Σαύρα της Σκύρου) και Podarcis levendis (Λεβεντόσαυρα)

 


 

5/11/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Ophisops elegans (Οφίσωψ), Podarcis cretensis (Σιλιβούτι της Κρήτης) και Podarcis erhardii (Σιλιβούτι)

 


 

27/10/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Hellenolacerta graeca (Ελληνική Σαύρα), Lacerta agilis (Αμμόσαυρα), Lacerta trilineata (Τρανόσαυρα) και Lacerta viridis (Πράσινη Σαύρα)

 


 

6/10/2009. 

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Anatololacerta anatolica, Anatololacerta oertzeni και Darevskia praticola

 


 

11/9/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Algyroides moreoticus και Algyroides nigropunctatus

 


 

7/9/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για το είδος Tarentola mauritanica

 


 

4/9/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Hemidactylus turcicus και Mediodactylus kotschyi

 


 

31/8/2009.

 

Προστέθηκε καινούργιο άρθρο! "Φίδι ή... άποδη σαύρα;"

 


 

30/8/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Chamaeleo africanus και Chamaeleo chamaeleon.

 


 

7/8/2009.

 

Προστέθηκε καινούργιο άρθρο! "Μύθοι ή πραγματικότητα;"Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για όλα τα ελληνικά είδη από την οικογένεια Scincidae (Σκίγκοι): Ablepharus kitaibelii, Chalcides ocellatus, Ophiomorus punctatissimus και Trachylepis aurata.

 


 

5/8/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για το είδος Laudakia stellio

 


 

25/7/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Blanus strauchiAnguis cephallonicaAnguis fragilis και Pseudopus apodus

 


 

23/7/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Zamenis longissimus, Zamenis situla και Typhlops vermicularis

Συμπληρώνονται έτσι οι πληροφορίες για όλα τα φίδια της Ελλάδας!

 


 

21/7/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Hierophis gemonensis, Hierophis viridiflavus, Natrix natrix, Natrix tessellata και Platyceps najadum

 


 

 

20/7/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για το είδος Hemorrhois nummifer

 


 

14/7/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για το είδος Elaphe sauromates

 


 

13/7/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για το είδος Elaphe quatuorlineata.

 


 

 

12/7/2009.

 

Προστέθηκαν γενικές πληροφορίες για τα είδη Eryx jaculus, Coronella austriaca, Dolichophis caspiusDolichophis jugularis και Eirenis modestus.

 


 

11/7/2009.

 

Προστέθηκαν πληροφορίες εξάπλωσης αλλά και γενικές, για το είδος Telescopus fallax

 


 

10/7/2009.

Προστέθηκε καινούργιο άρθρο! "Ποιος ο ρόλος των φιδιών; Είναι ωφέλιμα ζώα;"

Προστέθηκαν πληροφορίες εξάπλωσης αλλά και γενικές, για το είδος Malpolon insignitus.

 


 

9/7/2009. Επιτέλους Online!

 

Σας καλωσορίζουμε στην καινούργια μας ιστοσελίδα!

 

Όπως θα παρατηρήσετε λείπουν κείμενα πληροφοριών από κάποια είδη κι αυτό γιατί η ανάγκη του να "ανεβεί" η ιστοσελίδα μας γρήγορα ήταν μεγάλη. Πληροφορίες, περισσότερες φωτογραφίες, άρθρα αλλά και αρχεία media θα προστίθονται μέρα με την μέρα για την καλύτερη ενημέρωσή σας.

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου: Νίκο Μπαξεβάνη και r3ality projects για την φοβερή δουλειά και την υπομονή, Πάνο Παραλάκη για την βοήθεια και την φιλοξενία, Θεόδωρο Χυτήρη και Αλέξανδρο Αλεξέλη για τις περισσότερες μεταφράσεις της σελίδας, Γρηγόρη Δεούδη για τις συμβουλές όσον αφορά τους Όρους Χρήσης και την λειτουργικότητα

και όλους τους φίλους μου από όλο τον κόσμο που με στήριξαν παραχωρώντας μου τις καταπληκτικές τους φωτογραφίες!

 

 

Περιμένουμε τα σχόλια, τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας!

 

Καλή Περιήγηση!

Ηλίας Στραχίνης


 

 

Διαφημίσεις

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 17 επισκέπτη/ες

Επισκεψιμότητα

3944268 επισκέπτες συνολικά